Kuzu Göbeğinin Sevdiği Ortamlar

20.03.2012 09:12

Kuzugöbeğinin sevdiği ortamlar

  • Dişbudak ağaçlarının bulunduğu alanlar.
  • Leylak ağacının altları.
  • Köstebeklerin bulunduğu ve dişbudakların kökünü yaraladığı yerler.
  • Irmak ve göl kıyıları ki buralarda zaten dişbudak bulunur.
  • Ağaç kesimi yapılmış ormanlar.
  • Reçineli ağaç altları, özellikle de sarıçam.
  • Yangın alanları ve sürülmemiş topraklar.